Tulosta

Tuotetiedot ja lainsäädäntö

teraevoity_Suomessa_testattu_bannerfi44

Testatut ja tutkitut metalliosat

Kaikki Korutarvike.com verkkokaupan metalliosat testataan  XRF-analysaattorin eli Röntgenfluorenssimenetelmällä Suomessa. Metallianalyysin avulla todennetaan, että metalliosat  ovat EU:n lainsäädännön vaatimusten mukaisia eli metalliosat on testattu nikkelin, lyijyn ja kadmiumin osalta. 

Nikkelidirektiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi.

Nikkeliä ja sen yhdisteitä ei saa käyttää eikä luovuttaa markkinoille

1. sellaisissa ensiasennuskoruissa tai niiden osissa, jotka on tarkoitettu pidettäviksi lävistetyissä korvissa ja muissa ihmiskehon osissa lävistyksen aiheuttaman haavauman paranemisen aikana, jolleivat nämä korut tai niiden osat ole tasalaatuisia ja jollei niiden nikkelipitoisuus ― nikkelin massan suhteena kokonaismassaan ― ole alle 0,05 %,

2. ihon kanssa välittömään ja pitkäaikaiseen kosketukseen tarkoitetuissa tuotteissa kuten esimerkiksi:

― korvakoruissa,

― kaulakoruissa, rannerenkaissa ja ketjuissa, nilkkarenkaissa ja sormuksissa,

― rannekellojen kuorissa, kellon rannekkeissa ja soljissa,

― silmä- ja aurinkolasien sangoissa,

― vaatteissa käytettävissä niittinapeissa, soljissa, niiteissä, vetoketjuissa ja metallimerkeissä,

jos ihon kanssa välittömässä ja pitkäaikaisessa kosketuksessa olevista tällaisten tuotteiden osista vapautuvan nikkelin määrä on suurempi kuin 0,5 µg/cm2 viikossa.

3. edellä 2. kohdassa luetellun tyyppisissä tuotteissa, silloin kun ne on päällystetty muulla materiaalilla kuin nikkelillä, ellei päällyste rajoita vapautuvan nikkelin määrää tuotteiden välittömässä ja pitkäaikaisessa ihokosketuksessa olevissa osissa alle 0,5 µg/cm2 viikossa tuotteen tavanomaisen, vähintään kahden vuoden käyttöajan aikana. Nikkelipitoisuudet testataan Korutarvike.com toimesta.

Lyijy

Lyijy- ja lyijy-yhdisteet ovat myrkyllisiä ja niitä rajoitetaan terveydellisistä ja ympäristönsuojelullisista syistä.

Lyijyä voi päätyä koruihin esimerkiksi tarkoituksella lisättynä metallisena lyijynä, raaka-aineen epäpuhtautena, kierrätysmateriaaleista tai metalliseosten lisäaineena.

Korujen lyijypitoisuuden pitää olla alle 0,05 painoprosenttia. lyijypitoisuus testataan Korutarvike.comin toimesta.

Kadmium

Kadmium on syöpää aiheuttava raskasmetalli. Kadmium kerääntyy elimistöön ja sen puoliintumisaika on hyvin pitkä, joten ihmisen ikääntyessä kadmiumin määrä saattaa elimistössä kasvaa.

Kadmiumia saattaa päätyä koruihin esimerkiksi raaka-aineiden epäpuhtauksien, kierrätysmateriaalien tai juotteiden myötä.

Korujen kadmiumpitoisuuden pitää olla alle 0,01 painoprosenttia. Kadmiumpitoisuus testataan Korutarvike.comin toimesta.

Kromin osuus nahkatuotteissa

Kromi (VI)-yhdisteiden pitoisuuksia nahkatuotteissa tai nahkaosia sisältävissä tuotteissa rajoitettiin EU:ssa 2015. 
Siitä lähtien tuotteet eivät ole saaneet sisältää kromi(VI)-yhdisteitä yli 3 mg/kg, eli 0,0003 painoprosenttia. Kromin osuus nahkatuotteissa testataan Korutarvike.com toimesta. 

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs, RST, Stainless Steel, kirurgin teräs eli kaikki samaa asiaa tarkoittavia asioita. Ruostumatonta terästä pidetään täysin allergiavapaana korumetallina. Ruostumaton teräs sisältää aina nikkeliä, mutta se on kemiallisesti sitoutuneena muihin metalleihin eikä liukene!  Siitä huolimatta teräsosatkin testataan Suomessa ja todennetaan, että AISII lukemat todella ovat 304,316 tai 316L. Mitä korkeampi AISII lukema ruostumattomassa teräksessä on sitä allergiaystävällisempi se on. Ruostumaton teräs, josta käytämme lyhenneltää RST ei sisällä lyijyä eikä kadmiumia.

Korujen käyttö ja säilytys 

Kaikkiin koruihin pätee samat säännöt, huolimatta siitä onko korusi valmistettu aidoista tai epäaidoista materiaaleista. Pue viimeisenä, poista ensimmäisenä. Älä käytä suihkussa, saunassa, uimassa. Vältä altistamista kemikaaleille, kosmetiikalle, parfyymeille ja voimakkaalle uv-säteilylle, sillä kaikki edellämainitut saattavat vaikuttaa värien kestävyyteen, sekä metallien pinnoitteisiin. Huolla korut puhdistamalla pehmeällä liinalla käyttökertojen välillä. 

Muistettavaa myös on, että jokaisen ihmisen ihon PH-arvo on yksilöllinen, johon vaikuttaa mm. ravinto, nautintoaineet ja lääkkeiden käyttö. Edellämainitut asiat vaikuttavat ihon PH-arvoon ja näin ollen esimerkiksi metallien tummuminen käytössä ihoa vasten eri ihmisillä on yksilöllistä. Toisilla metalliosat tummuvat nopeammin kuin toisilla.

Säilytä korujasi kuivassa paikassa ja suoralta auringonvalolta suojattuna. Aurinkoa ottaessa metalliosat saattavat myös kuumentua liikaa ja  aiheuttaa palovamman.

Helmien kokojen ilmoittaminen

Helmien reikäkoot on noin mittoja. Korutarvike on mitannut helmien reiät tietyn otoksen mukaan. Jokaista helmeä yksitellen ei ole mitattu, sillä tämä olisi täysin mahdotonta. Helmissä yleisesti ottaen saattaa myös ilmoitetussa kokoluokassa esiintyä +-2% heittoa, joka sekin on täysin normaalia.

Värien toisto Korutarvike.com sivulla

Otathan huomioon, että värien toisto tuotteissa  riippuu oman laitteesi näyttölaitteesta ja sen asetuksista!